24 nov 2017
Tivolivredenburg Utrecht
an image

Keynote en paneldiscussie Tiffany Jenkins i.s.m. Boekmanstichting

Tiffany Jenkins reflecteert op de maatschappelijke waarde van cultuur, en de economische waarde die wordt aangegrepen om deze te kwalificeren. Jenkins is van mening dat succes in de kunsten niet gevonden kan worden in economische waarde of bezoekersaantallen. Echter, vanuit de Nederlandse politiek worden bezoekersaantallen en inkomsten juist gekoppeld aan het verstrekken van subsidies en gebruikt als maatstaf voor succes. Als dit soort makkelijk kwantificeerbare waardes geen leidraad meer zijn voor wat uiteindelijk de waarde van kunst en cultuur is, hoe kun je succes en kwaliteit dan meetbaar maken? 

Jenkins kritische statements geven bij uitstek aanleiding tot verdieping en discussie over de meetbaarheid van succes en kwaliteit in de culturele sector. De Boekmanstichting belicht ter verdieping op dit thema in Boekman #113 relevante en werkbare methodes om de waarde van cultuur in kaart te brengen. Na de keynote wordt in een paneldiscussie getracht antwoord te geven op dringende vragen die n.a.v. Jenkins inzichten naar voren komen.

Tiffany Jenkins is kunsthistorica, socioloog, auteur en cultureel commentator. Zij doet onderzoek naar het conflict tussen culturele armoede en concepten van culturele waarde en publiceert daarover in o.a. the Independent,  the Art Newspaper en the Guardian,.  Jenkins is een veelgevraagd presentator en commentator voor BBC Radio 4. Ze is Honorary Fellow aan de Universiteit van Edinburgh, voormalig visiting fellow aan de afdeling rechstgeleerdheid van de London School of Economics en was directeur van de Arts and Society Programma aan het Institute of Ideas. In 2016 publiceerde ze het boek Keeping Their Marbles: How Treasures of the Past Ended Up in Museums and Why They Should Stay There, waarvoor ze lovende kritieken kreeg. Ze schreef in 2010 het boek Contesting Human Remains in Museum Collections: The Crisis of Cultural Authority. Jenkins woont en werkt deels in Londen en deels Edinburgh. 
www.tiffanyjenkinsinfo.com
 

Foto: Chris Cook

  1. Hertz 13:30 - 14:30
In gesprek met ..
  1. Tiffany Jenkins Cultural Commentator